โปรโมชั่น

ราคาพิเศษ

        •  ไม้เสายูคา 2.5'' , 3.0''

        •  ไม้สน 1" x 8" x 3.50 เมตร ,1" x 8" x 4.00 เมตร อบแห้ง ราคา คิวละ 460 บ.

        •  ไม้อัด 10 มม. หน้าขาวเรียบ ไส้แน่น

        •  ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม. , 20. มม. ไส้แน่น ฟิล์มอย่างหนา